Hem » Start » Referenser

Stallet/Elfviks Uddväg 4, Lidingö

Stallet/Elfviks Uddväg 4, Lidingö

På uppdrag av Lidingö stad har vi utfört projektering, byggledning utav en antikvarisk- och fönsterrenovering.

Sticklinge skola, Lidingö

Sticklinge skola, Lidingö

Lidingö stad har anlitat oss för projektering utav fasadrenovering.

Brf Murmästaren, Stockholm

Brf Murmästaren, Stockholm

Brf Murmästaren 12 på Kungsholmen anlitade FK-Gruppen för projektering av fönsterrenovering i lägenheter och trapphus. Förfrågningsunderlaget distribuerades till sju entreprenörer. Sex entreprenörer lämnade anbud och FK-Gruppen var föreningens rådgivare under upphandlingsprocessen. Under projektets genomförande var FK-Gruppen närvarande som byggledare och kvalitetskontrollant, och till slut även med en besiktningsman. Slutresultatet blev vackra träfönster med en lång livslängd och ett lättplanerat underhåll tack vare omsorgsfull projektering och ett bra samarbete med en duktig entreprenör.

Kv Grusvivan. Gulsippans förskola, Hässelby

Kv Grusvivan. Gulsippans förskola, Hässelby

På uppdrag av SISAB har vi projekterat en fasadrenovering av förskolan samt fristående trä byggnader. Vi har även hand om byggledningen under entreprenaden.

Tallkrogens skola, Enskede

Tallkrogens skola, Enskede

SISAB har anlitat oss för att inventera och utvärdera befintliga fönsters status och redovisa för möjliga åtgärder avseende underhåll, energibesparing och komforthöjning.

Brf Falkonetten 1, Stockholm

Brf Falkonetten 1, Stockholm

På uppdrag av Brf Falkonneten 1 har vi hjälpt föreningen med projektering och projektledning av målningsrenovering av föreningens samtliga fönster.

Tacksägelsekyrkan i Trångsund

Tacksägelsekyrkan i Trångsund

Renovering av träfönster och blyinfattade glas samt glasbyte för jämnare inomhusklimat. Beställare Svenska kyrkan, Huddinge pastorat.

Brf Rindö Västra, Vaxholm

Brf Rindö Västra, Vaxholm

Fk Gruppen har blivit anlitade av Brf Rindö Västra att inventera och utvärdera befintliga fönsters status och redovisa för möjliga åtgärder avseende underhåll, energibesparing och komforthöjning. Ta fram förfrågningsunderlag. Ansvara för upphandling och byggledning under entreprenadtiden.

Brf Killingen 28, Stockholm

Brf Killingen 28, Stockholm

Brf Killingen 28 har anlitat oss för att inventera och utvärdera befintliga fönsters status och redovisa för möjliga åtgärder avseende underhåll, energibesparing och komforthöjning.

Östra Real Gymnasium, Stockholm

Östra Real Gymnasium, Stockholm

Vi har på uppdrag av SISAB hand om byggledningen för den pågående fönsterrenoveringen.

Kv Linden 11, Oxelösund

Kv Linden 11, Oxelösund

På uppdrag av Kustbostäder i Oxelösund AB har vi tagit fram en Rambeskrivning för ett fönsterbyte.

Kv Linden 10, Oxelösund

Kv Linden 10, Oxelösund

På uppdrag av Kustbostäder i Oxelösund AB har vi tagit fram en Rambeskrivning för ett fönsterbyte.

Kv Forbonden 1-3, Botkyrka

Kv Forbonden 1-3, Botkyrka

FK Gruppen har fått i uppdrag av Willhem Stockholm AB att inventera befintlig fönsterstatus i Forbonden 1, 2 och 3. Inventeringen har resulterat i att vi har tagit fram en rambeskrivning för ett fönsterbyte i Forbonden 3. Fönsterbytet kommer att utföras under 2020.

Kv Rönnen, Oxelesund

Kv Rönnen, Oxelesund

På uppdrag av Kustbostäder i Oxelösund AB har vi tagit fram en Rambeskrivning för ett fönsterbyte.

Ålstensskolan, Bromma

Ålstensskolan, Bromma

SISAB har anlitat oss för att inventera och utvärdera befintliga fönsters status och redovisa för möjliga åtgärder avseende underhåll, energibesparing och komforthöjning. Vi har även utfört projektering, upphandling och byggledning. Fönsterrenoveringen har utförts i två etapper under 2018/2019.

Vårby Gårds kyrka, Vårby

Vårby Gårds kyrka, Vårby

FK-Gruppen har fått i uppdrag av Thorsten Lorich, Huddinge pastorats kyrkoförvaltning, att inventera befintlig fönsterstatus i fastigheten och lämna en statusrapport med åtgärdsförslag. Syftet är att underlätta beslutsfattandet gällande framtida åtgärder för fastighetens fönster.

Kv Sockerbetan, Stockholm

Kv Sockerbetan, Stockholm

AFA Fastigheter har anlitat oss för att inventera och utvärdera befintliga fönsters status och redovisa för möjliga åtgärder avseende underhåll, energibesparing och komforthöjning. Vi har även tagit fram handlingar för bygglov, utfört upphandlingen och byggledning under tiden för fönsterbytet. Entreprenaden har utförts under 2018-2019.

Smedslättsskolan, Bromma

Smedslättsskolan, Bromma

SISAB har anlitat oss för att inventera och utvärdera befintliga fönsters status och redovisa för möjliga åtgärder avseende underhåll, energibesparing och komforthöjning. Vi har även utfört projektering, upphandling och byggledning under fönsterrenoveringen som utfördes under 2019 på hus A.

Kv Käpplingeholmen 3, Blasieholmen, Stockholm

Kv Käpplingeholmen 3, Blasieholmen, Stockholm

På uppdrag av Humlegården Fastighet håller vi på med projekteringen inför en kommande fönsterrenovering.

Brf Lysbomben, Stockholm

Brf Lysbomben, Stockholm

På uppdrag av Brf Lysbomben, har vi hand om byggledningen för fönsterrenoveringen i Totalarkitektur lokal som omfattar tre plan.

Brf Stornäset 4, Lidingö

Brf Stornäset 4, Lidingö

Brf Stornäset 4 har anlitat oss för projektering, upphandling och byggledning av byte av föreningens entréportar och källardörrar. Entreprenaden inleds under våren 2020.

Svenska Kyrkan i Flen, Orrestagtan 8

Svenska Kyrkan i Flen, Orrestagtan 8

FK Gruppen har genom Johan Torstensson, Svenska Kyrkan fått i uppdrag att utvärdera befintliga fönsters status och redovisa för möjliga åtgärder avseende underhåll, energibesparing och komforthöjning.

Brf Stjärnfallet 21, Stockholm

Brf Stjärnfallet 21, Stockholm

Brf Stjärnfallet 21 med 85 lägenheter har anlitat oss för projektering, upphandling och byggledning. Entreprenaden inleds under våren 2020.

Kv Vitgröet, Stormbyvägen 8 Spånga

Kv Vitgröet, Stormbyvägen 8 Spånga

På uppdrag av Fastpartner genom Lars Henriksson Solhem Fastighetsförvaltning har vi blivit anlitade att utreda vatteninträngning genom fönsterpartier.

Brf Igelkotten 34, Stockholm

Brf Igelkotten 34, Stockholm

Brf Igelkotten 34 har anlitat oss för inventering, projektering, upphandling och byggledning. Entreprenaden inleddes hösten 2019. Föreningen består av 37 lägenheter.

Brf Valvet, Stockholm

Brf Valvet, Stockholm

Brf Valvet med 47 lägenheter samt 1 hyreslokal har anlitat oss för projektering av en kommande fönsterrenovering.

Brf Trängen 1, Stockholm

Brf Trängen 1, Stockholm

Här har vi hjälpt föreningen med projektering och projektledning av målningsrenovering av föreningens samtliga fönster.

Kustbostäder, Humlen 9

Kustbostäder, Humlen 9

Kustbostäder har anlitat oss för att inventera och utvärdera befintliga fönsters status och redovisa för möjliga åtgärder avseende underhåll, energibesparing och komforthöjning.

Kustbostäder, Sjötången

Kustbostäder, Sjötången

Kustbostäder har anlitat oss för att inventera och utvärdera befintliga fönsters status och redovisa för möjliga åtgärder avseende underhåll, energibesparing och komforthöjning.

Kustbostäder, Rönnen 3

Kustbostäder, Rönnen 3

Kustbostäder har anlitat oss för att inventera och utvärdera befintliga fönsters status och redovisa för möjliga åtgärder avseende underhåll, energibesparing och komforthöjning.

Kustbostäder, Sjögatan Oxelösund

Kustbostäder, Sjögatan Oxelösund

Vi har på uppdrag av Kustbostäder tagit fram en rambeskrivning för ett fönsterbyte.

Kustbostäder, kommunhuset i Oxelösund

Kustbostäder, kommunhuset i Oxelösund

Kustbostäder har anlitat oss för att inventera och utvärdera befintliga fönsters status och redovisa för möjliga åtgärder avseende underhåll, energibesparing och komforthöjning.

Kustbostäder, D-skolan i Oxelösund

Kustbostäder, D-skolan i Oxelösund

På uppdrag av Kustbostäder har vi inventerat och utvärderat befintliga fönsters status och redovisat för möjliga åtgärder avseende underhåll, energibesparing och komforthöjning.

Brf Prästgården, Upplands Väsby

Brf Prästgården, Upplands Väsby

Brf Prästgården med adress Kaplanvägen 1-106 har anlitat oss för projektering, upphandling och byggledning för ett fönsterbyte. Entreprenaden påbörjades våren 2019. Föreningen består av 69 radhus lägenheter med byggnadsår 1984.

Brf Sporren 4, Farsta

Brf Sporren 4, Farsta

Brf Sporren 4 har anlitat oss har för att inventera och utvärdera befintliga fönsters status.

Vällingby skola

Vällingby skola

Sisab har anlitat oss för att inventera och utvärdera befintliga fönsters status och redovisa för möjliga åtgärder avseende underhåll, energibesparing och komforthöjning.

Olovslundsskolan, Bromma

Olovslundsskolan, Bromma

Sisab har anlitat oss för en uppdaterad inventering av fönster på Olovslundsskolan. Syftet är att underlätta beslutsfattande gällande framtida åtgärder för fastighetens fönster.

Brf Trasten 20, Stockholm

Brf Trasten 20, Stockholm

Brf Trasten 20 har anlitat oss för inventera och utvärdera befintliga fönsters status i föreningens 23 lägenheter fördelade på två huskroppar och redovisa för möjliga åtgärder avseende underhåll.

Abrahamsbergsskolan, Bromma

Abrahamsbergsskolan, Bromma

På uppdrag av Invictus Ab för Sisab räkning har vi inventerat befintligt fönsterstatus i Abrahamsbergsskolans lokaler.

Brf Eken 4, Solna

Brf Eken 4, Solna

Brf Eken 4 har anlitat oss för att inventera befintlig fönsterstatus i föreningens 34 lägenheter.

Kv. Rotundan 3, Stockholm

Kv. Rotundan 3, Stockholm

AFA Fastigheter har anlitat oss för inventera och utvärdera befintliga fönsters status och redovisa för möjliga åtgärder avseende underhåll, energibesparing och komforthöjning.

Kv. Brädstapeln 13, Stockholm

Kv. Brädstapeln 13, Stockholm

Red Management har anlitat oss för inventera och utvärdera befintliga fönsters status och redovisa för möjliga åtgärder avseende underhåll, energibesparing och komforthöjning.

Kv. Bleckholmen 3, Stockholm

Kv. Bleckholmen 3, Stockholm

AFA Fastigheter har anlitat oss för inventera och utvärdera befintliga fönsters status och redovisa för möjliga åtgärder avseende underhåll, energibesparing och komforthöjning.

Kv. Hägern Större, Stockholm

Kv. Hägern Större, Stockholm

AFA Fastigheter har anlitat oss för inventera och utvärdera befintliga fönsters status och redovisa för möjliga åtgärder avseende underhåll, energibesparing och komforthöjning.

Brf Valvet, Stockholm

Brf Valvet, Stockholm

Brf Valvet har anlitat oss för att inventera befintlig fönsterstatus i föreningens 46 lägenheter.

Kv. Kolonnen 12,

Kv. Kolonnen 12,

Akelius har anlitat oss för att inventera befintlig fönsterstatus i Kv. Kolonnen 12 med adress Ölandsgatan 52 - Ölandsgatan 64.

Kv. Kolonnen 11, Södermalm

Kv. Kolonnen 11, Södermalm

Akelius har anlitat oss för att inventera befintlig fönsterstatus i Kv. Kolonnen 11 med adress Ölandsgatan 50.

Kv. Monumentet 29, Södermalm

Kv. Monumentet 29, Södermalm

Akelius har anlitat oss för att inventera befintlig fönsterstatus i Kv. Monumentet 29 med adress Götgatan 93-Ölandsgatan 45 A-B.

Kv. Klarbäret, Stockholm

Kv. Klarbäret, Stockholm

Einar Mattsofastighetens 102 partier.n har anlitat oss för att inventera befintlig fönsterstatus samt ta fram arbetsbeskrivning för en målningsrenovering av

Kv Tapeten, Ringvägen 10, Stockholm

Kv Tapeten, Ringvägen 10, Stockholm

Akelius har anlitat oss för att inventera befintlig fönsterstatus i Kv. Tapeten med adress Ringvägen 10, Hornsgatan 104.

Brf Övre-Runby, Upplands Väsby

Brf Övre-Runby, Upplands Väsby

HSB Norra Stor Stockholm har anlitat oss för inventering av fönster i Brf Övre-Runby 211 lägenheter.

Brf Skatan 7, Stockholm

Brf Skatan 7, Stockholm

Brf Skatan 7 i Stockholm med 32 lägenheter har anlitat oss anlitat oss för projektering, upphandling och byggledning. Entreprenaden inleddes hösten 2018.

Brf Drejö, Kista

Brf Drejö, Kista

Brf Drejö i Kista med 250 lägenheter har anlitat oss för projektering, upphandling och byggledning. Entreprenaden inleds under 2019.

Brf Solregnet, Solna

Brf Solregnet, Solna

Brf Solregnet i Solna med 157 lägenheter har anlitat oss för projektering, upphandling och byggledning. Entreprenaden inleds under våren 2019.

Brf Glädjen, Viksjö

Brf Glädjen, Viksjö

Statusinventering av fönster av 110 lägenheter för att utvärdera befintliga fönsters status och redovisa för möjliga åtgärder avseende underhåll, energibesparing och komforthöjning. Beställare är HSB Norra Storstockholm.

Brf Stenbrottet 2, Lidingö

Brf Stenbrottet 2, Lidingö

Takomläggning samt tilläggsisolering av vindar. Här har vi hjälp föreningen med projektering och projektledning .

Brf Jupiter, Täby

Brf Jupiter, Täby

Bågbyte samt renovering av fönster i Brf Jupiters 844 lägenheter. Fastigheterna är belägna på Grindtorpsvägen 1-45 samt på Kometvägen 25-61, byggnadsåret är 1962-1966. Totalt är det ca 8000 fönster.

Brf Porkala, Kista

Brf Porkala, Kista

Brf Porkala omfattar 18st huskroppar varav 14st höghus samt 4st låghus byggda 1976-1978. Byggnaderna innehåller totalt 823 lägenheter. Här har vi projekterat och har hand om projektledningen. Här kommer med start under 2017 utföras ett fönsterbyte. Nu har projektet dragit igång.

Hersby skola, Lidingö.

Hersby skola, Lidingö.

Pågående målningsrenovering. Här har vi utfört projekteringen samt besiktning. Beställare är Lidingö kommun.

Brf Dalen, Järfälla

Brf Dalen, Järfälla

Projektering av fönsterbyte i Brf Dalens 142 lägenheter.

Brf Demostrationen 7 och 8, Stockholm

Brf Demostrationen 7 och 8, Stockholm

Pågående fönsterrenovering av Brf Demostrationens 28 lägenheter.

Brf Idun, Stockholm

Brf Idun, Stockholm

Pågående målningsrenovering av fönster i Brf Idun 32 lägenheter.

Brf Drejö, Kista

Brf Drejö, Kista

Projektering inför ett kommande fönsterbyte i dagverksamhetens lokaler.

Brf Vårt-hem nr9, Stockholm

Brf Vårt-hem nr9, Stockholm

Projektering inför en kommande fönsterrenovering.

Pontonen 3 Stockholm

Pontonen 3 Stockholm

Projektering inför en kommande fönsterrenovering

Brf Slätmossen

Brf Slätmossen

Brf Slätmossen med 105 lägenheter har anlitat oss för projektering, upphandling och byggledning. Entreprenaden inleds under 2019.

Brf Apoteksskogen 1, Upplands Väsby

Brf Apoteksskogen 1, Upplands Väsby

Pågående fönsterbyte i Brf Apoteksskogens 101 lägenheter uppdelade på fyra punkthus byggda 1968-1969. Här har vi tagit hand om projektering samt byggledning.

Brf Karlavagnen, Stockholm

Brf Karlavagnen, Stockholm

Pågående fönsterbyte i Brf Karlavagnens fastighet. Här har vi hand om byggledning samt besiktning.

Traktören 6-13, Sollentuna

Traktören 6-13, Sollentuna

Fönsterbyte i 737 hyreslägenheter på Malmvägen i Sollentuna. Beställare är Sollentunahem. Här har vi varit med genom hela projektet från inventering och framtagande av Material och Arbetsbeskrivning samt gjort kostnad och energiberäkningar. Här har vi även hand om byggledningen samt besiktningar.

Brf Salemstaden, Salem

Brf Salemstaden, Salem

Brf Salemstaden består av 384st radhuslägenheter fördelade på 84st huslängor. På uppdrag av WSP Management har vi tagit fram handlingar för ett fönsterbyte, hjälp till Brf med upphandling samt projektledning under det pågående fönsterbytet.

Brf Fältöversten Stockholm.

Brf Fältöversten Stockholm.

Brf Fältöversten, Stockholm. Här har vi gjort en inventering av fönster samt tagit fram Arbetsbeskrivning.

Brf Fikonträdet; Stockholm

Brf Fikonträdet; Stockholm

Brf Fikonträdet i Stockholm. Här har vi tagit fram Arbetsbeskrivning och AF del inför en kommande fönsterrenovering. Beställare är Riba AB

Brf Muttern, Stockholm

Brf Muttern, Stockholm

Brf Muttern i Stockholm. Här har vi hjälpt föreningen med framtagande av Arbetsbeskrivning och AF del inför en kommande fönsterrenovering.

Brf Mälarstrand, Stockholm

Brf Mälarstrand, Stockholm

Brf Mälarstrand i Stockholm. Här har vi hjälpt föreningen med framtagande av Arbetsbeskrivning och AF del inför en kommande fönsterrenovering.

HSB Brf Granen, Järfälla

HSB Brf Granen, Järfälla

Brf Granen i Järfälla, kommande fönsterbyte i föreningens 433 lägenheter. Byte av skivbeklädnad samt isolering på balkongpartier. Här har vi gjort statusinventering samt tagit fram arbetsbeskrivning för fönsterbytet. Vi har även hanterat bygglov, upphandling samt har hand om projektledning.

Högsätra skola/förskola, Farkostens förskola, Larsbergs skola/förskola, Nallebjörnens förskola, Tupp

Högsätra skola/förskola, Farkostens förskola, Larsbergs skola/förskola, Nallebjörnens förskola, Tupp

Inventering av glas, framtagande av åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar för fönsteråtgärder. Beställare är WSP Management

HSB Brf Eken, Järfälla

HSB Brf Eken, Järfälla

Brf Eken i Järfälla, pågående fönsterbyte i föreningens 270 lägenheter. Byte av skivbeklädnad samt isolering på balkongpartier. Här har vi gjort statusinventering samt tagit fram arbetsbeskrivning för fönsterbytet. Vi har även hanterat bygglov, upphandling samt har hand om projektledning.

Brf Jaktflyget, Järfälla

Brf Jaktflyget, Järfälla

Brf Jaktflyget i Järfälla, kommande fönsterbyte i föreningens 194 lägenheter. Byte av skivbeklädnad samt isolering på balkongpartier. Här har vi gjort statusinventering samt tagit fram arbetsbeskrivning för fönsterbytet. Vi har även hanterat bygglov, upphandling samt har hand om projektledning.

Västerv, Skälbyv, Sänkhagsv, Studiev, Svartbäcksv, Häggviksv, Ribbings väg, Muskötstigen Sollen

Västerv, Skälbyv, Sänkhagsv, Studiev, Svartbäcksv, Häggviksv, Ribbings väg, Muskötstigen Sollen

Statusbesiktningar av fönster i sju områden med totalt 760 lägenheter. Här har vi tagit fram åtgärdsförslag samt kostnadsberäkningar. Vi har även inventerat glas i portar, allmänna utrymmen samt i lågt sittande fönster. Beställare är Sollentunahem.

HSB, Brf Boken, Järfälla

HSB, Brf Boken, Järfälla

Fönsterbyte i föreningens 282 lägenheter. Här utfördes asbestsanering av eternitskivor på balkonger samt byte av isoleringen i bröstningar på balkongpartier mot en isolering med lägre lambdavärde. Vår glada projektledare Mikael har hand om det här projektet.

Brf Kvarnen, Järfälla

Brf Kvarnen, Järfälla

Brf Kvarnen i Järfälla, pågående fönsterbyte i föreningens 287 lägenheter. Byte av skivbeklädnad samt isolering på balkongpartier.

Ribbingsväg 64-66, Sollentuna

Ribbingsväg 64-66, Sollentuna

Ribbings väg 64-66. Pågående balkongrenovering och fönsterbyte i 26 lägenheter. Beställare är Sollentunahem. Här har vi gjort statusinventering samt tagit fram arbetsbeskrivning för fönsterbytet. Vi har även hanterat bygglov, upphandling samt projektledning.

Klasrovägen 35-45, Sollentuna

Klasrovägen 35-45, Sollentuna

Statusinventering av fönster. Här tog vi fram en kravspecifikation, kostnadsberäkningar samt energikalkyl för fönsterbyte i områdets 198 lägenheter. Här utförde vi även en utredning om energibesparing av utfackningsväggar. Beställare är Sollentunahem.

Storskogen, Sundbyberg

Storskogen, Sundbyberg

Storskogen, Bergdalen 1-8, Skogsbacken 10-18, i Sundbyberg fönsterbyte i 450 lägenheter, beställare är Förvaltaren. Här har vi gjort statusinventeringar och tagit fram en Teknisk beskrivning för en offentlig upphandling. Här har vi även hand om besiktningarna.

Skyttevägen, Drevkarlsstigen och Ribbings väg, Sollentuna

Skyttevägen, Drevkarlsstigen och Ribbings väg, Sollentuna

Statusbesiktningar av fönster i tre områden med totalt 1073 lägenheter. Här tog vi fram kostnadsberäkningar samt åtgärdsförslag . Vi inventerade glas i allmänna utrymmen samt i lågt sittande fönster. Beställare är Sollentunahem.

Brf Familjehotellet, Täby

Brf Familjehotellet, Täby

Fönsterbyte på takterrasser i 8 lägenheter. I samband med takomläggning renoveras takterrasser. Här tog vi fram en Teknisk Beskrivning för fönsterbytet.

Casino Cosmopol, Stockholm

Casino Cosmopol, Stockholm

Fönsterrenovering. Beställare är Svenska Spel

Brf Arkitekten7, Solna

Brf Arkitekten7, Solna

Fönsterbyte i 50 lägenheter

Aprikosen, Solna Strand

Aprikosen, Solna Strand

Aprikosen Solna Strand. Pågående fönsterbyte. Beställare Humlegården Fastigheter AB

HSB,  Brf Ängstorp, Sollentuna

HSB, Brf Ängstorp, Sollentuna

Målningsrenovering av fasader, garage, staket, sittbänkar och lekställning. Här hjälpte vi föreningen med en inventering samt framtagande av en Teknisk Rambeskrivning som ligger till grund för en Material och Arbetsbeskrivning i ett Förfrågningsunderlag. Här har vi även utfört besiktningar.

Brf Stenbrottet, Lidingö

Brf Stenbrottet, Lidingö

Fönsterbyte i 36 lägenheter. Bilder visar före och efter byte. Här valde föreningen att helglasa de franska fönsterdörrarna, vilket gav betydligt mer ljusinsläpp. Här gjorde man ett insticksmontage.

Brf Bergsparken, Hägersten

Brf Bergsparken, Hägersten

Utredning av fukt genomträngning vid anslutning fönster och fasad. Här öppnades vägg upp lokalt på insidan, lägenheten sattes i undertryck. Läckagesökning med vatten genomfördes mot vardagsrumsfönster i syfte att identifiera eventuella otätheter kring fönsteranslutningar. Läckagesökningen utfördes på ett sätt som ska efterlikna ett slagregn.

China teatern, Stockholm

China teatern, Stockholm

China teatern, Stockholm. Pågående fönsterrenovering.

Brf Skrivkortet 2, Vällingby

Brf Skrivkortet 2, Vällingby

Brf Skrivkortet 2, Vällingby. Bågbyte i 69 lägenheter.

Brf Ritstiftet, Vällingby

Brf Ritstiftet, Vällingby

Fönsterrenovering i föreningens 148 lägenheter samt ersätta det inre glaset med en isolerruta.

Brf Majroparken 2, Enskede

Brf Majroparken 2, Enskede

Fönsterrenovering i föreningens 88 lägenheter.

Brf Bergsudsgatan 12, Stockholm

Brf Bergsudsgatan 12, Stockholm

Fönsterrenovering av föreningens 48 lägenheter

Catellahuset, Birgerjarlsgatan 6 Stockholm

Catellahuset, Birgerjarlsgatan 6 Stockholm

Fönsterrenovering, 460 fönster. Beställare är Humlegårdens Fastigheter AB

Brf Styrmannen 26, Stockholm

Brf Styrmannen 26, Stockholm

Fönsterbyte i vindsvåning

Brf Eken 21, Årsta

Brf Eken 21, Årsta

Fönsterrenovering i föreningens 38 lägenheter.

Brf Härden 15, Stockholm

Brf Härden 15, Stockholm

Fönsterrenovering av 60 fönster. Beställare Humlegården Fastigheter AB.

Österbotten 18, Stockholm

Österbotten 18, Stockholm

Renovering av trapphusfönster. Beställare är Humlegårdens Fastigheter AB.

Brf Barsbroparken, Järfälla

Brf Barsbroparken, Järfälla

Upprättande av rambeskrivning för fönsterbyte i 181 lägenheter. Beställare är SBC.

Brf Myrmalmen, Bromma

Brf Myrmalmen, Bromma

Fönsterbyte i föreningens 60 lägenheter.

Brf Spiralen, Stockholm

Brf Spiralen, Stockholm

Fönsterrenovering i föreningens 73 lägenheter.

Brf Söders Hantverkshus, Stockholm

Brf Söders Hantverkshus, Stockholm

Fönsterrenovering, lokalyta 6348 m². Byggnaden är gulklassad av Stockholms Stadsmuseum och anses ha "positiv betydelse för stadsbilden och visst kulturhistoriskt värde"

Brf Åkermannen 38, Stockholm

Brf Åkermannen 38, Stockholm

Fönsterbyte i föreningens 23 lägenheter.