Hem » Vilka anlitar oss?

FK-Gruppens uppdrag kommer huvudsakligen från fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Vi blir också kontaktade när man söker experthjälp vid olika typer av tvister. Här är några av våra uppdragsgivare de senaste åren:

humle             hsb         fastighetsägarna          SBCLogo                             

Bostadsrättsföreningar

bostadsrätt

 

FK-gruppen är föreningens stöd och förlängda
arm genom hela processen:

• Inventering av fönster och klimatskal
• Åtgärdsförslag
• Kostnadsberäkning och bidragsansökningar
• Juridiska frågor och myndighetskontakter
• Dialog och information med medlemmar och hyresgäster
• Förfrågningsunderlag och upphandling
• Granskning av leverantörsfakturor
• Kvalitetskontroll och besiktningar

Fastighetsbolag

Tule

 

FK-Gruppen erbjuder:

• Statusinventeringar
• Kostnadsberäkningar
• Återbetalningskalkyler
• Åtgärdsförslag
• Förfrågningsunderlag AB och ABT
• Stöd vid upphandlingar
• Byggledning
• Kvalitetskontroll
• Besiktningar
• Rådgivning
• Underhållsplaner och budgetunderlag

Brand-, person- och inbrottssäkerhet beaktas alltid. Inomhusklimat, solbelastning, ventilation och övriga delar av klimatskalet är andra viktiga aspekter.