Att tänka på när du ska upphandla fönsterrenoveringar

En fönsterbesiktning är första steget i din fönsterrenovering. Den ger dig möjlighet att kunna jämföra olika anbud och få bra kvalitet på arbetet. Här är bästa tipsen på hur du förbereder dig inför en fönsterupphandling.   

TEXT KARIN STARKMAN AHLSTEDT

Att börja med en fönsterbesiktning och få kunskap om statusen på dina fönster är a och o när du ska renovera dina fönster.  Besiktningen bör ligga till grund för förfrågningsunderlagen i upphandlingen och det blir det lättare att jämföra olika anbud från entreprenörerna. Ofta får du med råge tillbaka merkostnaderna för en besiktning. Här är 10 tips och råd inför fönsterrenoveringen:

1. Gör en förbesiktning av dina fönster  

Ge en fönsterkonsult i uppdrag att inspektera ett urval av dina fönster som ett första steg i renoveringen. Denne bör gå igenom exempelvis infästningar, fukthalt och eventuella rötskador. Konsulten kan också rita upp och numrera alla fönster.  

2. Ta fram en arbetsbesiktning  

Utifrån besiktningsutlåtandet kan konsulten ta fram en arbetsbeskrivning, som sedan kan ingå som en del av offertunderlaget. Besiktningen behövs för att få fram tydliga och jämförbara offerter.  

3. Spara in kostnader genom utförligt förfrågningsunderlag  

Ett förfrågningsunderlag bli både omfattande och kostsamt, men du sparar oftast in merkostnaderna för besiktningen genom att du får anbud som går att jämföra och lättare kan se till att jobbet blir fackmannamässigt utfört.  

4. Färre reservationer – färre överraskningar 

Ett tydligt förfrågningsunderlag bidrar till att entreprenören får viktig kunskap om fönsternas skick. Ju bättre information desto färre reservationer behöver entreprenören göra i offerten. På detta sätt minskar du risken för obehagliga och kostsamma överraskningar.   

Ett exempel på ett område som kan göra stor skillnad mellan olika anbud är fönsterputsning. Om du ska renovera 50 fönster om putsningskostnaden per fönster är 150 kronor blir den totala kostnaden 7500 kronor.   

5. Gör besök hos hantverkare 

Ett tips kan vara att besöka potentiella hantverkare för att skapa dig en uppfattning om dem. Hur är ordningen i verkstaden? Hur ser det ut på skrivbordet? Att sitta på hemmaplan och ta beslut om stora och kostsamma uppdrag som fönsterrenoveringar är ingen bra idé.  

6. Ta hjälp att utvärdera 

Konsulten kan – förutom att besikta och ta fram arbetsbesiktning – även hjälpa till att utvärdera olika anbud. Men det är ändå din uppgift som fastighetsägare att välja i slutändan.  

7. Välj inte det dyraste anbudet 

Det kan vara dumt att välja det dyraste anbudet, eftersom entreprenören som gett detta kan ha lagt ett högt pris just för att denne inte vill ha jobbet. Men det är ofta inte heller bra att välja det lägsta anbudet, eftersom det finns en risk för att de med riktigt låga priser inte riktigt förstått vad som ska göras. I stället kan det vara bra att välja bland anbuden i mitten.  

8. Renovera ett provfönster 

Att renovera ett provfönster innan du skriver avtal ger dig en tydlig bild av vad du köper.  Det kostar visserligen en summa, men ger dig en bra referens och något att hänvisa till när arbetet väl kommer i gång.  

9. Använd egna kontrakt 

Entreprenören har ofta egna kontakt som är till dennes fördel. Därför kan ett tips till fastighetsägare vara att använda egna kontrakt.   

På organisationen för Auktoriserat fönsterunderhålls hemsida hittar du mallar för kontrakt, checklistor och manualer.  

10. Kontrollera utfört arbete.  

Att anlita en oberoende besiktningsman för att besiktiga utfört arbete är en bra idé.   

Här kan du läsa mer om fönsterrenovering: 

  • Auktoriserat fönsterunderhåll, som är ett certifieringsorgan, bjuder på en hel del information om fönsterrenoveringar, t ex checklistor, lista på auktoriserade konsulter och manualer: Auktoriserat Fönsterunderhåll
  • Energimyndigheten