Fönsterbesiktning BRF

Insikter & kunskaper

Vet mer om era fönster: släpper de in kyla, buller och farliga UV-strålar? Och vad bör ni göra åt det? Vi vet svaret!

Minska kostnader

Spara pengar genom att fatta rätta beslut om renovering/byte av fönster. Vi hjälper er med det!

Slutbesiktning efter fönsterrenovering

Ta reda på om nyligen gjord fönsterrenoveringen gav valuta för pengarna! Vi kontrollerar att allt gick rätt till!

bullerdämpande fönster

Boka fönsterbesiktning för BRF i Stockholm!

Vi på Fönsterkonsultgruppen har störst kollektiv erfarenhet av besiktning av fönsterentreprenader i Stockholm. Med stor noggrannhet och gediget kunnande inom fönster erbjuder vi de mest erfarna besiktningsmännen gällande fönster vid renovering av, eller ett fönsterbyte i Stockholm.

En noggrann och väl utförd fönsterbesiktning kan även utföras innan ni renoverar eller byter era fönster och låter er då få reda på viktig status på era fönster och vilken åtgärd som är lämpligast med hänsyn till ekonomi, energibesparing, buller, komfort och hållbarhet.

Är ni fastighetsägare eller sitter med i en styrelse för en bostadsrättsförening i Stockholm och behöver en statusbesiktning kan ni anlita oss för en fönsterbesiktning som vi kallar inventering.

Detta gör vi för att ni ska kunna se vilka åtgärder som behövs för att maximera era fönsters livslängd och prestanda. Först efter en inventering kan vi ge er goda råd om vilka åtgärder som ni bör vidta gällande era fönster. Och med en fönsterinventering får ni en klar bild av hur era fönster fungerar – eller inte fungerar optimalt!

Förutom en fönsterinventering av befintlig status erbjuder vi oss att:

  • Göra slutbesiktning efter en fönsterrenovering eller ett fönsterbyte. Då besiktigar vi era fönster så att fönsterrenoveringen eller fönsterbytet har skett på ett fackmässigt sätt och att ni har fått exakt det ni beställt och betalat för.
  • Vi kontrollerar så att allt fungerar som det ska och att inga slarvfel föreligger. En slutbesiktning är särkilt viktig vid en fönsterrenovering, då det kan skilja enormt mycket mellan kvalitén på måleriarbetena och därmed livslängden på den utförda renoveringen.
  • Vi reformerar om en lämplig underhållsplan för era fönster och alla de senaste nyheterna kring färgsystem.
  • Vi hjälper till att bevaka garantitider och kalla till garantibesiktning när tiden är inne. Detta är något som ofta tappas bort i en bostadsrättsförening.
  • Vi kan sedan utföra en garantibesiktning. Då tar vi reda på om det uppkommit något fel på era fönster innan tiden för garantin har gått ut. Om era fönster är behäftade med fel så upptäcker vi det garanterat!
 

Anlita oss för noggrann fönsterbesiktning och garantibesiktning!

Viktig fönsterbesiktning i Stockholm

Vi har arbetat med fönsterbesiktning i många år och har lång erfarenhet av fönsterbesiktning, statusbesiktning, slutbesiktning och garantibesiktning. Det är många fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och byggföretag som har anlitat oss för framgångsrika fönsterbesiktningar och vi är kända för att vara hårda men rättvisa och korrekta.

Om vi tittar på vad en besiktningsman gör vid en fönsterbesiktning är det en kombinerad inspektion av fönstrets kvalitet och utförande samt entreprenörens kvalitetsarbete i form av dokumentation med egenkontroller och dylikt.

Det är viktigt att alla boende i bostadsrättsföreningen mår bra med de fönster som finns i fastigheten. Därför ser vi över hur bullernivån påverkar de boende och hur komforten i alla lägenheterna påverkas av de fönster som ni har.

Det är en viktig punkt även vid fönsterrenoveringar och i synnerhet när vi byter till ljudreducerande glas eller energiglas. Då kontrollerar vi att glasen har bytts ut enligt avtal med hjälp av digital mätutrustning.

Vad ingår i en fönsterbesiktning?

Anlitar ni oss för en fönsterbesiktning kontrollerar vi fönster gällande:

  • Fönsterkarm och fönsterbåge: Har ni dragiga fönster? Det kan bero på att isoleringen inte är som den bör vara mellan karm och båge. Vi kontrollerar monteringen av fönster för att se om det är drevat på rätt sätt.
  • Ljudreduktionen hos fönster: Om ett fönsterbyte har gjorts för att sänka bullernivån gör vi mätningar av detta, både under dag- och kvällstid – detta då dessa tider har olika riktmärken gällande godkänd nivå av buller. I många fall finns det bidrag att få för att sänka bullernivåer och vi kan hjälpa er att söka dessa bidrag.
  • Brandsäkerhet: Vi kontrollerar att fönster skyddar mot brandspridning enligt gällande lagar och regler. Detta är mycket viktigt och det föreligger ett lagstadgat krav att fastighetsägare ska arbeta kontinuerligt med sitt brandskyddsarbete. Vår expertis borgar för att ni får det mest kostnadseffektiva och praktiskt genomtänkta lösningen.
  • Kondens: vi kontrollerar ventilation och övriga förutsättningar för att säkerställa att det inte bildas kondens på fönsterbågarnas glas.
  • Personsäkerhet: vi kontrollerar att fönster är barnsäkra och undersöker om spärrar och reglage fungerar så att ingen – exempelvis ett barn – riskerar att falla ut genom ett fönster eller skära sig på ett trasigt glas. Detta är en tjänst vi ofta utför på uppdrag av kommuner i förskole- och skolmiljö.
 

Vi kan även granska fönster på ritningsstadiet inför nyproduktion och assistera arkitekter under projekteringen av renoveringar eller nyproduktion. Vi är även kunniga inom antikvarisk renovering av fönster.

Med vår fönsterbesiktning behöver ni inte oroa er för om era fönster fungerar som de ska eller att ni fått en undermålig fönsterrenovering. Vi är er garanti för en lyckad renovering och en maximal livslängd för era fönster.

Ta kontakt med oss för alla typer av fönsterbesiktning i Stockholm!

Boka ett möte med FK Gruppen så försäkrar du dig om att få en oberoende specialist som är fönsterexpert.

BRF Mälaren

FK-Gruppen har haft i uppdrag att projektera Brf Mälarens fönsterrenovering och delar av fasadrenoveringen. Vi har hjälpt till med att ta fram tekniska och juridiska handlingar samt varit ett stöd för föreningen både i upphandling av entreprenör och slutförande av projektet. Ett lyckat arbete med goda resultat och en nöjd beställare.

Brf Mälaren består av två lamellhus och fem punkthus med totalt 282 st lägenheter och en förskolelokal. Byggnadsåret är 1937.