VI ÄR ETT KONSULTBOLAG I STOCKHOLM MED FÖNSTER SOM SPECIALITET

Fönsterkonsulter för förvaltare, fastighetsägare och BRF:er

FK-Gruppen är ett oberoende konsultbolag, vars medarbetare tillsammans har lång erfarenhet av renovering och underhåll av fastigheter. Tillsammans besitter vi all den kompetens som behövs för att erbjuda kvalificerad och heltäckande hjälp till fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättsföreningar när det gäller byggnaders klimatskal. Vår absoluta spetskompetens är inom fönster men vi tillhandahåller kunskaper inom hela klimatskalet.

glasvägg
Spårvagnen 4
Tacksägelsekyrkan sthlm

Alla projekt börjar med en vision - vi vet hur man når dit.