För fastighetsägare

Fastighetsbolag

FK-Gruppen erbjuder:

 • Statusinventeringar
 • Kostnadsberäkningar
 • Återbetalningskalkyler
 • Åtgärdsförslag
 • Förfrågningsunderlag AB och ABT
 • Stöd vid upphandlingar
 • Byggledning
 • Kvalitetskontroll
 • Besiktningar
 • Rådgivning
 • Underhållsplaner och budgetunderlag