MÖT VÅRT TEAM

Vi på FK-Gruppen

MIKAEL LAUDON

Glas och energiberäkningar
Diplomerad energivägledare
Projektledning
Byggledning
Besiktning

Mejla Mikael

Ring Mikael: 08-588 856 11

PATRIK BERGHOLTZ

Projektledning
LCC kalkylering
Cad-projektör
Fuktskador
Byggledning
Besiktning

PETER ANDERSSON

Byggsakkunnig
Projektledning
Byggledning

SHAMILE ISRAILOV

Byggledning
Projektledning
CAD-projektör
BIM-projektör

MARIA HERNELL

Ekonomiadministratör

KLAS KULLANDER

Byggledning
Projektledning
Byggsakkunnig