Fönster BRF

Fönster för er bostadsrättsförening

Ni som bor i en bostadsrättsförening kan tryggt anlita oss då vi garanterar att ni får den bäst anpassade lösningen för era fönster och era fastigheter. Av oss får ni de bästa anbuden som också är konkurrenskraftiga. Vi vågar påstå att redan där har ni tjänat in kostnaden för att anlita oss jämfört med att föreningen själva gör en upphandling.

Anbudsräknare som ser att vi är ansvariga för en upphandling vet att vi är rättvisa och 100% korrekta genom hela projektet. Det innebär att de inte behöver lägga på någon riskpremie för att ta höjd för eventuella tvister eller kommunikationsproblem med kunden, vilket inträffar relativt ofta när en BRF arbetar direkt mot en entreprenör utan en konsult som kan agera ”gränssnitt” mellan dem.

Därmed borgar vår närvaro för att du får in maximalt trimmade anbud, och där har du sparat in vårt arvode redan innan entreprenaden har kommit igång.

FK-gruppen är föreningens stöd och förlängda
arm genom hela processen och erbjuder:

  • Inventering av fönster och klimatskal
  • Åtgärdsförslag
  • Kostnadsberäkning och bidragsansökningar
  • Juridiska frågor och myndighetskontakter
  • Dialog och information med medlemmar och hyresgäster
  • Förfrågningsunderlag och upphandling
  • Granskning av leverantörsfakturor
  • Kvalitetskontroll och besiktningar

FK-Gruppen är en firma som ni verkligen kan lita på! Kontakta oss för en bedömning av era fönster i er fastighet, eller om ni vill veta mer om vad vi kan erbjuda er bostadsrättsförening.