BESIKTNING

Fönsterbesiktning

Vi på Fönsterkonsultgruppen har störst kollektiv erfarenhet av besiktning av fönsterentreprenader i Stockholm. Med stor noggrannhet och gediget kunnande inom fönster och glas erbjuder vi de mest erfarna certifierade besiktningsmännen gällande fönster vid renovering av, eller ett fönsterbyte.

 
 

Vad gör en besiktningsman

Det besiktningsmanen gör vid en fönsterbesiktning är en kombinerad inspektion av fönstrets kvalitet och utförande. Granskning av entreprenörens kvalitetsarbete i form av dokumentation med egenkontroller och dylikt.

 • Slutbesiktning: Efter en fönsterrenovering eller ett fönsterbyte besiktigar vi era fönster så att fönsterrenoveringen eller fönsterbytet har skett på ett fackmässigt sätt och att ni har fått exakt det ni beställt och betalat för.
 • Vi kontrollerar så att allt fungerar som det ska och att inga slarvfel föreligger. En slutbesiktning är särskilt viktig vid en fönsterrenovering för att säkerställa kvalitén på måleriarbetet. Besiktningen kan säkerställa att livslängden på renoveringen optimeras.
 • Personsäkerhet: vi kontrollerar att fönster är barnsäkra och undersöker om spärrar och reglage fungerar. Kontroller att eventuella persienner uppfyller kraven för barnsäkerhet. Vi utför ofta besiktningsuppdrag åt kommuner för att kontrollera att barsäkerheten samt att reglerna för personsäkra glas uppfylls i förskolor och skolor.
 • Brandsäkerhet: Vi kontrollerar att fönster skyddar mot brandspridning enligt gällande lagar och regler. Detta är mycket viktigt och det föreligger ett lagstadgat krav att fastighetsägare ska arbeta kontinuerligt med sitt brandskyddsarbete. Vår expertis borgar för att ni får det mest kostnadseffektiva och praktiskt genomtänkta lösningen.
 

Hur utförs ljudmätningar

 
 • Ljudreduktionen hos fönster: Om ett fönsterbyte har gjorts för att sänka bullernivån gör vi mätningar av detta, både under dag och kvällstid  detta då dessa tider har olika riktmärken gällande godkänd nivå av buller. I många fall finns det bidrag att få för att sänka bullernivåer och vi kan hjälpa er att söka dessa bidrag.
  

Termografering

 
 • Termografering: Vi kontrollerar eventuella om det finns några eventuella otätheter efter en fönsteråtgärd.
 

Under garantitiden

 • Vi hjälper till att bevaka garantitider och kalla till garantibesiktning när tiden är inne. Detta är något som ofta tappas bort i en bostadsrättsförening.
 • Vi kan sedan utföra en garantibesiktning. Då tar vi reda på om det uppkommit något fel på era fönster innan tiden för garantin har gått ut. Om era fönster är behäftade med fel så upptäcker vi det garanterat!
 

Vi har arbetat med fönsterbesiktning i många år och har lång erfarenhet av fönsterbesiktning som innefattar slutbesiktning och garantibesiktning. Det är många fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och byggföretag som har anlitat oss för framgångsrika fönsterbesiktningar och vi är kända för att vara hårda men rättvisa och korrekta.

Statusbesiktning

Är ni fastighetsägare eller sitter med i en styrelse för en bostadsrättsförening i Stockholm och behöver en statusbesiktning kan ni anlita oss för en fönsterbesiktning som vi kallar inventering. En noggrann och väl utförd statusbesiktning utförs innan ni renoverar eller byter era fönster och låter er då få reda på viktig status på era fönster och vilken åtgärd som är lämpligast med hänsyn till ekonomi, energibesparing, buller, komfort och hållbarhet.

 • Fönsterkarm och fönsterbåge: Har ni dragiga fönster? Det kan bero på att isoleringen inte är som den bör vara mellan karm och båge. Vi kontrollerar monteringen av fönster för att se om det är drevat på rätt sätt.
 
 • Miljöfarliga ämnen: Vi undersöker och tar prover på färg, fog etc. som lämnas in på analys för att kontrollera om de innehåller miljöfarliga ämnen. Resultatet av prover kan påverka valet av fönsteråtgärd.
 
 • Kondens: vi kontrollerar ventilation och övriga förutsättningar för att säkerställa att det inte bildas kondens på fönsterbågarnas glas.
 
 • Personsäkerhet: vi kontrollerar att fönster är barnsäkra och undersöker om vädringsbeslag och reglage fungerar så att ingen riskerar att skada sig.
 
 • Glasmätningar:  Vi kontrollerar om det finns personsäkra glas där det finns risk att falla ut genom ett fönster eller skära sig på ett trasigt glas. Detta är en tjänst vi ofta utför på uppdrag av kommuner i förskole- och skolmiljö. Vi mäter vad det är för sorts glas som är monterat, finns det exempelvis lågemissionsglas.