Om
FK-Gruppen

Frågorna är många och det finns lika många svar som leverantörer

FK-Gruppen är ett oberoende konsultbolag, vars medarbetare tillsammans har lång erfarenhet av renovering och underhåll av fastigheter. Tillsammans besitter vi all den kompetens som behövs för att erbjuda kvalificerad och heltäckande hjälp till fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättsföreningar när det gäller byggnaders klimatskal. Vår absoluta spetskompetens är inom fönster men vi tillhandahåller kunskaper inom hela klimatskalet.

Vi erbjuder vår kompetens genom hela projektet, från första statusinventering till slutbesiktning. Vi vet av egen erfarenhet att fönster kräver regelbundet underhåll. Valet står ofta mellan renovering, uppgradering eller fönsterbyte. För att komma fram till rätt åtgärd och omfattning krävs en väl genomförd inventering och analys. Ett korrekt upprättat förfrågningsunderlag borgar sen för optimala anbud. När du anlitar FK-Gruppen får du alltid spetskompetens inom fönster och glas. Vi anlitar branschledande konsulter om det dyker upp frågor vi inte själva har svaret på. För att kunna erbjuda en helhetslösning samarbetar vi med arkitekter och projektledare i nätverket FIBO.

Sture Eliasson och Åke Larsson startade gemensamt FK-Gruppen för att på bästa sätt tillvarata sin kunskap om fönster, fönstermålning och entreprenadbesiktningar. Genom att verka som seniorkonsulter är ambitionen att överföra genom åren samlat kunnande om fönster till FK-gruppens yngre medarbetare. Vår kunskap är din trygghet! Läs mer i vår broschyr.

ikon retur

Kvalitet och miljö

Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete baseras på våra grundläggande ramar..

ikon hand med verktyg

Så arbetar vi

Här nedan ser du ett urval av vad vi arbetar med…

ikon tidning

Reportage

Reportage om FK Gruppen i tidningen Bygg & Fastighet