BULLERDÄMPANDE ÅTGÄRDER

bullerdämpande fönster

Behöver ni i er BRF bullerdämpande fönster i er fastighet? Vi är experter på att projektera den bästa lösningen när det kommer till bullerdämpande fönster. Vi vet hur man uppgraderar befintliga fönster utan att förvanska estetiken och samtidigt få maximalt bullerdämpande fönster för bostadsrättsföreningar.

Här kan ni läsa mer om bullerbidrag och ta kontakt!

Vår stora erfarenhet av renovering av fönster finns till ert förfogande i er bostadsrättsförening för att ni ska få den bullerdämpning som ni behöver. Vi har arbetat i många år som konsulter med expertis inom fönster och speciellt för fastigheter där det är viktigt att utseendet är intakt. Därför kan vi garantera att era fönster blir bullerdämpande samtidigt som ni kan behålla utseendet på er fastighet.

Bidrag för bullerdämpande fönster

I många fall finns det många fördelaktiga bidrag att söka om fastigheten är utsatt för buller. Behöver ni det, hjälper vi er gärna med ansökningsprocessen och säkerställer att ni får ut bästa möjliga ekonomi i projektet. Vi hanterar alla nödvändiga ljudmätningar och anpassar vårt åtgärdsförslag efter de individuella förutsättningar som ert hus har.

Att få till en effektiv ljudreduktion på fönster är allt som oftast en mycket komplicerad process, och det krävs en stor erfarenhet av branschen när det kommer till materialval, stil och design på fönster, för att hitta den bästa lösningen som både matchar fastigheten och är så effektiv för bullerdämpningen som möjligt.

Det är här som vi kommer in i bilden för den erfarenheten – den har vi!

Experter på bullerdämpande fönster

Med vår kunskap om bullerdämpande fönster ser vi till så att ni får fönster som både dämpar bullret utifrån och samtidigt ser till att behålla värmen inomhus och stänger ute kylan.

Visste ni om att så mycket som 30% av all inomhusvärme går ut genom fönster och dörrar? Med vår projektering av tekniska lösningar för bullerdämpande fönster kan vi bidra till att minska det värmeutsläppet så att ni både slipper oljud och får behålla värmen inomhus.

Vi är experter på fönsterrenovering – och är det så att ni har behov av det – rekommenderar vi att ni ersätter gamla fönster med ultramoderna, kostnadseffektiva och bullerdämpande fönster.

När ni vill anlita oberoende experter som inte är knutna till någon teknisk lösning eller tillverkare, är ni välkomna att ta kontakt med oss!

Vi rekommenderar alltid den bästa lösningen för just era fönster och har stor erfarenhet av att projektera arbetet för fönsterbyte i syfte att åstadkomma bullerdämpande åtgärder i äldre fastigheter i Stockholm – inklusive blåklassade och byggnadsminnesmärkta fastigheter.

Bullerdämpande fönster ger er BRF:

  • Med bullerdämpande fönster i er BRF får ni en bättre isolerad fastighet även avseende värme. Du vet väl om att 30% av all inomhusvärme slinker ut genom fönster och dörrar?
  • Om ni vill behålla värmen inomhus och minska uppvärmningskostnaderna så är en fönsterrenovering med bullerdämpande åtgärder
    ett bra alternativ.
  • Ska ni göra en  fasadrenovering i er BRF? Överväg då att samtidigt göra ett fönsterbyte. En renoverad fasad gör väldigt mycket, inte bara för utseendet.

Att samtidigt byta fönster vid en fasadrenovering gör så att husets utseende bevaras samtidigt som uppvärmningskostnaderna minimeras. Fönster gör mycket för utseendet och det är viktigt att projektera fönster som passar bra ihop med fasaden i övrigt samtidigt som estetiken inomhus beaktas.

Fördelar med bullerdämpande fönster

Visste du att installation av ljudisolerade fönster kan leda till en reducering av buller upp till 95 %? Bullerdämpande fönster fungerar som en ljudbarriär och minskar ditt bullerproblem till en nivå där du inte ens märker det. Så länge fönstret inte är öppet.

När man utför vardagliga uppgifter som att sova, laga mat och städa huset kan ljudet utifrån försämra din förmåga att koncentrera dig. De mest väsentliga oljudet från vägar, bilar och bussar samt andra yttre faktorer som är det vanligaste skälet till att vi installerar ljudisolerade fönster i sina hem. Detta gör det möjligt att bättre reglera och minska obehag som orsakas av en bullrig miljö.

Du behöver inte höra ljudet av sopbilen eller bussen som åker förbi ditt hus.

Bulldämpande fönster hjälper dig att utforska en helt ny värld, särskilt när det gäller möjligheter till design av inspelningsstudior som förbättrar estetik och akustik. 

Kondensvatten från fönster är ett svårt problem att åtgärda. Otroligt nog kommer ljudisolerade fönster att minska din kondensering avsevärt och i vissa fall till och med helt. Dubbelglasfönster har ett förseglat luftutrymme mellan glasen likt en isolerad kopp. Detta minskar kondensationen drastiskt.

Att utöva din kreativitet i ett utrymme som ger näring åt dina talanger är det säkraste sättet för dig att öka din produktion. Oavsett om du skapar ett nytt album, kopplar av i din nya konststudio eller försöker dig på yoga – ett rum som erbjuder ett lugnt område där du kan fokusera är det snabbaste sättet att få ditt arbete gjort mer effektivt. Utan alla onödiga ljud som kommer utifrån kommer du att kunna koncentrera dig mycket bättre, vilket i sin tur kommer att öka din produktivitet.

Installation av kvalitétsfönster sänker även energikostnaden. Äldre fönster har ofta problem med drag från utsidan vilket bidrar till att man kan behöva värma upp huset mer. Nya och bra fönster kommer ge er en jämnare och bättre kontroll över temperaturen och därmed även få ned kostnaderna.

Vi tar hand om allt för er BRF

Vi ser till så att era bullerdämpande fönster blir rätt monterade med rätt bullerdämpande glas
och utseende. Som er fönsterexpert tar vi hand om allt som har med renoveringen eller fönsterbytet att göra. Med vårt arbetssätt tar vi hänsyn till alla boende i
bostadsrättsföreningen så att de inte ska ska störas mer än nödvändigt.

Att renovera eller byta fönster är alltid ett stort projekt som inbegriper många fönster i en fastighet. Vi har erfarenheten och kunskapen om hur ett så stort projekt ska genomföras på bästa sätt och med så få störande moment för alla i föreningen som möjligt. Med oss som er fönsterkonsult kan er BRF i Stockholm vara trygg med att era bullerdämpande fönster får både avsedd
funktion och utseende som passar er fastighet.

Ta kontakt med oss när ni behöver byta till bullerdämpande fönster!

Få ner kostnader för uppvärmningen

Vi visar hur ni kan få energibesparing på era fönster i reda pengar. Här får du veta mer!

Bättre inomhusmiljö!

Har ni dragiga fönster i fastigheten? Dragiga fönster kyler ner bostaden & minskar trivseln.

Våra fönster gör det tyst

Med våra energibesparingar får du dessutom lugnare ljudmiljö som också övar trivseln hemma!

Boka ett möte med FK Gruppen så försäkrar du dig om att få en oberoende specialist som är fönsterexpert.