Bullerbidrag

Erbjudande om fönsterbidrag?

Har din bostadsrättsförening fått ett erbjudande om fönsterbidrag från kommunen? Då kan vi på FK-Gruppen hjälpa er att förbättra era fönster och samtidigt få en del av åtgärden betald av kommunen.

Buller påverkar vår hälsa och vår möjlighet till en god livskvalitet. Uppskattningar visar att nästan 20 procent av Sveriges befolkning (motsvarande 2 miljoner människor) är utsatta för trafikbuller där den dygnsekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad överstiger 55 dBA. Förutom att vi blir störda av buller kan det påverka vår prestation, inlärning och sömn negativt. Under senare år har flera studier pekat på att långvarig exponering för flyg- och vägtrafikbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Därför finns det ett bidrag att få för att minska buller genom att förbättra fastighetens fönster.

Bullerbidrag

Ta kontakt med oss om ni:

  • Vill ha hjälp att ansöka om bullerbidrag
  • Vill öka chanserna om att få ett beviljat bullerbidrag
  • Fått erbjudande från kommunen som ni önskar nyttja!

Ansöka om bullerbidrag

Den effektivaste åtgärden för att reducera buller från trafik är att förbättra bostadens fönster. För att inte lägga pengarna på en åtgärd som sedan inte berättigar till bidrag, utan i stället maximera dina chanser med en genomtänkt åtgärd och komplett ansökan bör du anlita en fönsterkonsult som FK-Gruppen. Vi hjälper dig förbättra dina fönster och söka de bidrag som finns.

Om bullerkällan är stadens gator och vägar skickar vi tillsammans in en förfrågan till trafikkontoret. Efter beviljat bidrag projekterar vi en lämplig åtgärd för fönstren. Sedan anlitar vi i samråd ett fönsterrenoveringsföretag som får utföra av oss föreslagna åtgärder. Därefter genomförs en ljudmätning. Om den visar på en tillräckligt bra förbättring betalas bidraget ut till fastighetsägaren efter det att åtgärden har genomförts på hela huset.

Grundtanken hos de flesta kommuner är att först åtgärda de värst utsatta fastigheterna. Vilka kriterier som används för att välja ut dessa skiljer sig åt mellan olika kommuner. Stockholms trafikkontor åtgärdar för närvarande bostadsfastigheter som exponeras för högre ljudnivåer än 62 dB (A), dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad.

 

Kontakta oss för en inventering av förutsättningarna för era fönster och ett första steg mot beviljat bullerbidrag och förbättrad komfort i bostaden.

Tryggt val av företag för fönsterrenoveringar

Vi är auktoriserade fönsterkonsulter, vilket ger er en trygghet att jobbet blir utfört på rätt sätt om ni väljer oss för fönsterrenoveringar!

Alla projekt börjar med en vision - vi vet hur man når dit.