TKF KOPPARTRÅDEN, SUNDBYBERG

TKF KOPPARTRÅDEN
Visionsbild
Visionsbild
Före
TKF KOPPARTRÅDEN
Efter
Före
Efter

Vi vill tacka Skandia Fastigheter i Stockholm AB genom Daniel Ankar på Strategia Projektledning att vi fick förtroendet att projektera fönsteråtgärderna.

Här har vi försökt återskapa fönster hur de såg ut från byggåret tillsammans med antikvarie och beställare, dvs ändrat tillbaka till rätt post och luftindelning.

Det blev en lång resa men nu börjar slutresultatet visa sig och det blev otroligt bra.

Recent News