Vårby Gårds Kyrka, Vårby

FK-Gruppen fick i uppdrag av Thorsten Lorich, från Huddinge pastorats kyrkoförvaltning, att inventera befintlig fönsterstatus i Vårby gårds kyrka för att ge en lägesrapport och ge förslag på lämpliga åtgärder. Syftet var att ge ett underlag för beslutsfattande kring åtgärder för kyrkans fönster.

Related Projects