Kv Sockerbetan, Stockholm

AFA Fastigheter har anlitat oss för att inventera och utvärdera status på befintliga fönster samt rapportera om möjliga åtgärder gällande underhåll, energibesparing och höjning av komforten.

Vi har även tagit fram underlag för bygglov, genomfört upphandlingen och byggledning under tiden för fönsterbytet. Kontraktet slutfördes under 2018-2019.

Related Projects