Smedslättsskolan, Bromma

SISAB har hyrt in oss för att inventera och utvärdera statusen på befintliga fönster och rapportera tillbaka potentiella åtgärder angående underhåll, energisparande och komfort. Vi har också tagit fram design, anskaffning och byggledning under fönsterrenoveringen som ägde rum i 2019 på byggnad A.

Arkitekt Strategisk Arkitektur
Beställare CA Fastigheter
Generalentreprenör Mobil Bygg AB
Byggår 2020
System Projektspecifik lösning
Kontaktperson Ali Ketabati & George Kavas

Related Projects