Upphandlade entreprenader

Från starten 2011 till 2021 har vi hjälpt beställare att handla upp entreprenader för:

Fönsterbyten för över 325 miljoner kronor
Fönsterrenoveringar för över 45 miljoner kronor

BRF Solregnet
Bostadsrättsföreningen Solregnet ligger i Rudviken, Solna. Husen är byggda 1985 och består av 157 lägenheter och ett fåtal mindre lokaler. Här har vi varit verksamma i flera olika skeden: projektering, upphandling, byggledning. Vi kunde även hjälpa till med samordning av en oberoende besiktningsman, vilket vi har flera i vårt breda kontaktnät. Här var ett fönsterbyte aktuellt, vilket krävde ett bygglov. Våra duktiga CAD-ritare tog fram rätts sorts handlingar och dokument för detta. Även vid mindre entreprenader är vikten av planering av arbetsområdet i samråd med fastighetsägaren stor. Det är viktigt att vi som byggledare bevakar arbetsmiljön för arbetarna, att blåljus-personal har fri lejd fram till bostäderna under entreprenaden och att vi minimerar brandrisker och risken för personskador på arbetsområdet. Med en duktig entreprenör och en noggrann projektering blev Brf Solregnet ett lyckat projekt.
Schefflerska palatset, Spökslottet
På uppdrag av Akademiska hus var FK-gruppen med om detta spännande projekt känt som ”Spökslottet”. Schefflerska palatset är en blåklassad fastighet som byggdes av handelsmannen Hans Petter Scheffler och sägs vara Stockholms mest hemsökta byggnad. Byggnaden har den högsta klassificeringen och byggnaden anses ha synnerligen högt kulturhistoriskt värde, vilket var både var intressant och utmanade. I samarbete med kvalificerad antikvarie kunde vi med vår långa erfarenhet och kunskap ge projektet rätt utformning genom antikvarisk fönsterrenovering kombinerad med nytillverkning av fönster utformade som repliker av ursprungliga förlagor, naturligtvis med materialval anpassade för blåklassade byggnader.
AFA Fastigheter, Elite Palace Hotel, kvarteret Härden
Elite Palace Hotel behövde uppgradera sina fönster avseende komfort i rummen, både genom minskat kallras och ökad ljudreduktion. I samråd med fastighetsägaren AFA Fastigheter ledde våra beräkningar fram till att det var mest kostnadseffektivt med ett så kallat insticksfönster. Två fördelar med denna produkt i just detta projekt var att åtgärden orsakar minimal skada på väggar och fasad samtidigt som det är ett snabbt montage med minimal tid som rummet är otillgängligt för uthyrning. Vi kunde tack vare en genomtänkt tidplan och kontinuerliga byggmöten med entreprenör, beställare och hotellets ledning minimera störande arbete för hotellgästerna och hotellets verksamhet kunde fortskrida utan avbrott och klagomål. Ett gott samarbete som resulterade i ett rejält lyft för hotellrummens standard och komfort.
BRF Mälaren
FK-Gruppen har haft i uppdrag att projektera Brf Mälarens fönsterrenovering och delar av fasadrenoveringen. Vi har hjälpt till med att ta fram tekniska och juridiska handlingar samt varit ett stöd för föreningen både i upphandling av entreprenör och slutförande av projektet. Ett lyckat arbete med goda resultat och en nöjd beställare. Brf Mälaren består av två lamellhus och fem punkthus med totalt 282 st lägenheter och en förskolelokal. Byggnadsåret är 1937.
Kvarteret Sabbatsberg
FK-Gruppen arbetar kontinuerligt med Fastighets AB Balder och i detta projekt var vi ansvariga för projektering och besiktningar i en vacker grönklassad kontorsbyggnad som upprättades år 1925 och numer till största delen inhyser en skola. Efter att vi tagit nödvändiga miljöprover på fönsterkitt och fogmassor kunde vi konstatera att det inte förelåg någon hälsorisk för fönsterhantverkarna och rätt typ av arbetsmetod kunde tas fram. Med grund i byggnadens klassificering och beställarens önskemål projekterade vi en fönsterrenovering kombinerad med en uppgradering av glasen för bättre komfort och minskad energiförbrukning utan att göra avkall på fasadens uttryck.
Bild på Smedslättsskolan i Bromma
SISAB har anlitat oss för att inventera och utvärdera statusen på befintliga fönster och rapportera tillbaka potentiella åtgärder angående underhåll, energisparande och komfort. Vi har också tagit fram design, anskaffning och byggledning under fönsterrenoveringen som ägde rum i 2019 på byggnad A.
varsam fönsterrenovering som till ex. i Vårby gårds kyrka i Stockholm
FK-Gruppen fick i uppdrag av Thorsten Lorich, från Huddinge pastorats kyrkoförvaltning, att inventera befintlig fönsterstatus i Vårby gårds kyrka för att ge en lägesrapport och ge förslag på lämpliga åtgärder. Syftet var att ge ett underlag för beslutsfattande kring åtgärder för kyrkans fönster.
Lyckat fönsterbyte på Trasten
Vi vill tacka Brf Trasten 20 för att vi fick förtroendet att projektera och byggleda fönsteråtgärderna. Här har vi försökt återskapa fönster hur de såg ut från byggåret, dvs ändrat tillbaka till rätt post och luftindelning. Det blev en lång resa men slutresultatet blev otroligt bra.
Brf Murmästaren 12 på Kungsholmen anlitade FK-Gruppen för projektering av fönsterrenovering i lägenheter och trapphus. Förfrågningsunderlaget delades ut till sju entreprenörer. Sex entreprenörer lämnade anbud och FK-Gruppen var föreningens rådgivare under upphandlingsprocessen. Under genomförandet av projektet fanns FK-Gruppen på plats som byggledare och kvalitetskontrollanter, och slutligen även som besiktningsman. Slutresultatet blev vackra träfönster med lång livslängd och lättarbetat underhåll tack vare noggrann design och ett gott samarbete med en duktig entreprenör.
Vasakronan har för avsikt att utföra en omfattande fasadrestaurering av de före detta garnisonsbyggnaderna på fastigheten Svea Artilleri 14 på Valhallavägen 117 i Stockholm. På uppdrag av Toofab utför vi projekteringen av fönster i nära samarbete med antikvarie då fastigheterna har stort kulturhistoriskt värde. Under tidigare renoveringar har vissa fönster bytts ut till modernare fönster som ej harmonierar med fastigheten. Här försöker vi återskapa nya fönster så de efterliknar befintliga fönster. Här tar vi även fram bygglovsunderlaget.
Brf Porkala
Brf Porkala anlitade FK Gruppen för projektering, upphandling samt byggledning av ett fönsterbyte. Brf Porkala består av 18st huskroppar med totalt 823 lägenheter byggda 1976-1978.
Brf Mälaren
FK-Gruppen har haft i uppdrag att projektera Brf Mälarens fönsterrenovering och delar av fasadrenoveringen. Vi har hjälpt till med att ta fram tekniska och juridiska handlingar samt varit ett stöd för föreningen både i upphandling av entreprenör och slutförande av projektet. Ett lyckat arbete med goda resultat och en nöjd beställare. Brf Mälaren består av två lamellhus och fem punkthus med totalt 282 st lägenheter och en förskolelokal. Byggnadsåret är 1937.