Kvalitet och miljö

Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete baseras på våra grundläggande ramar:

  • Krav i lagar och förordningar
  • Kunders krav och önskemål
  • Våra egna krav och önskemål
  • Riskhantering

Vi kör elbil för miljöns skull