Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete baseras på våra grundläggande ramar:


FK-Gruppen KMA-policy

Vi kör elbil för miljöns skull