Vilka anlitar oss

Bostadsrättsföreningar

FK-gruppen är föreningens stöd och förlängda
arm genom hela processen:

 • Inventering av fönster och klimatskal
 • Åtgärdsförslag
 • Kostnadsberäkning och bidragsansökningar
 • Juridiska frågor och myndighetskontakter
 • Dialog och information med medlemmar och hyresgäster
 • Förfrågningsunderlag och upphandling
 • Granskning av leverantörsfakturor
 • Kvalitetskontroll och besiktningar

Fastighetsbolag

FK-Gruppen erbjuder:

 • Statusinventeringar
 • Kostnadsberäkningar
 • Återbetalningskalkyler
 • Åtgärdsförslag
 • Förfrågningsunderlag AB och ABT
 • Stöd vid upphandlingar
 • Byggledning
 • Kvalitetskontroll
 • Besiktningar
 • Rådgivning
 • Underhållsplaner och budgetunderlag

Brand, person- och inbrottssäkerhet beaktas alltid. Inomhusklimat, solbelastning, ventilation och övriga delar av klimatskalet är andra viktiga aspekter.

våra uppdragsgivare

FK-Gruppens uppdrag kommer huvudsakligen från fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Vi blir också kontaktade när man söker experthjälp vid olika typer av tvister. Här är några av våra uppdragsgivare de senaste åren: