Energibesparing fönster BRF

Få ner kostnader för uppvärmningen

Vi visar hur ni kan få energibesparing på era fönster i reda pengar. Här får du veta mer!

Bättre inomhusmiljö!

Har ni dragiga fönster i fastigheten? Dragiga fönster kyler ner bostaden & minskar trivseln.

Våra fönster gör det tyst

Med våra energibesparingar får du dessutom lugnare ljudmiljö som också övar trivseln hemma!

bullerdämpande fönster

Få energibesparing på fönster i er BRF

Vi på Fönsterkonsultgruppen har störst kollektiv erfarenhet av energibesparingar på fönster för BRF i Stockholm. Med stor noggrannhet och gediget kunnande inom fönster erbjuder vi energibesparing för era fönster i er BRF som gör verklig skillnad i reda pengar. Vår personal besitter en stor kunskap gällande funktion på fönster och framför allt energibesparande åtgärder för fönster. Att byta till energibesparande fönster gör lägenheterna mindre dragiga, bättre isolerade och tystare.

Fönsterkonsultgruppen finns i i Stockholm, och i och kring Storstockholm. Här erbjuder vi en noggrann och väl utförd energibesparing för era fönster i er BRF som kan minska kostnaderna för er bostadsrättsförenings ekonomi, minska buller, öka komforten och livslängden på er fönster.

Energibesparing av fönster viktigt!

Är ni fastighetsägare eller sitter med i en styrelse för en bostadsrättsförening i Stockholm och behöver sänka uppvärmningskostnaderna i er fastighet? Kanske ni har märkt att bostädernas fönster är energitjuvar som gör att all inomhusvärme sipprar ut?

Om ni tar kontakt med oss, kan vi berätta hur ni kan göra för att stoppa detta, och få till en effektiv energibesparing på era fönster i er BRF!

Detta är något som vi är experter på. Vi kan ge er BRF goda råd om vilka åtgärder som ni bör vidta gällande era fönster. Med vår energibesparing på era fönster kommer ni att få fler som trivs i fastigheten, och samtidigt sänka energianvändningen för er uppvärming, vilket har blivit allt viktigare för fastighetsägare. Och vi ser även att detta har blivit en allt viktigare fördel vid försäljning av bostadsrätter i Stockholm.

Lång erfarenhet av energibesparande fönster

Vi har arbetat med effektiva energibesparande åtgärder av fönster i många år och har lång erfarenhet. Det är många fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och byggföretag som har anlitat oss för framgångsrika energibesparingar när det kommer till att täta, isolera och optimera fönster för BRF:er i Stockholm. 

Om vi tittar på vad vi kan göra vid en energibesparing av fönster så handlar det om att skaffa rätt slags isolering, vi förbättrar fönsterdrev, fönsterkarm och byter ut fönsterglaset mot ett väl isolerat energiglas som passar särskilt bra för bostadsrättsföreningar. Vi utför en kombinerad inspektion av fönstrets kvalitet och utförande samt entreprenörens kvalitetsarbete

Det är viktigt att alla boende i bostadsrättsföreningen mår bra med de fönster som finns i fastigheten.

Därför ser vi över om och hur bullernivån påverkar de boende och hur komforten i alla lägenheterna påverkas av de fönster som ni har. Det är en viktig punkt vid exempelvis fönsterbyte att byta till ljudreducerande glas eller energiglas i fönster. Då kontrollerar vi att glasen har bytts ut enligt avtal med hjälp av digital mätutrustning.

Anlitar ni oss för en energibesparande åtgärd för era fönster i er BRF erbjuder vi genomgång av:

  1. Fönsterkarm och fönsterbåge: har ni dragiga fönster? Det kan bero på att isoleringen inte är som den bör vara mellan karm och båge. Vi kontrollerar monteringen av fönster för att se om det är drevat på rätt sätt.
  2. Ljudreduktionen hos fönster: om ett fönsterbyte har gjorts för att sänka bullernivån gör vi mätningar av detta, både under dag- och kvällstid – detta då dessa tider har olika riktmärken gällande godkänd nivå av buller. I många fall finns det bidrag att få för att sänka bullernivåer och vi kan hjälpa er att söka dessa bidrag.
  3. Brandsäkerhet: vi kontrollerar att fönster skyddar mot brandspridning enligt gällande lagar och regler. Detta är mycket viktigt och det föreligger ett lagstadgat krav att fastighetsägare ska arbeta kontinuerligt med sitt brandskyddsarbete. Vår expertis borgar för att ni får det mest kostnadseffektiva och praktiskt genomtänkta lösningen.
  4. Kondens: vi kontrollerar ventilation och övriga förutsättningar för att säkerställa att det inte bildas kondens på fönsterbågarnas glas.
  5. Personsäkerhet: vi kontrollerar att fönster är barnsäkra och undersöker om spärrar och reglage fungerar så att ingen – exempelvis ett barn – riskerar att falla ut genom ett fönster eller skära sig på ett trasigt glas. Detta är en tjänst vi ofta utför på uppdrag av kommuner i förskole- och skolmiljö.

Med vår energibesparing behöver ni inte oroa er för om era fönster fungerar som de ska, eller om ni har fått en undermålig fönsterrenovering. Vi är er garanti för en lyckad energibesparing och för att ni ska få en maximal livslängd i era fönster.

Boka ett möte med FK Gruppen så försäkrar du dig om att få en oberoende specialist som är fönsterexpert.