Att tänka på när du ska upphandla fönsterrenovering

En fönsterinventering är första steget i din fönsterrenovering. Här är de bästa tipsen på hur du förbereder dig inför en fönsterupphandling. Att börja med en fönsterinventering och få kunskap om statusen på dina fönster är a och o när du ska renovera dina fönster. Inventeringen bör ligga till grund för förfrågningsunderlagen i upphandlingen och det blir det lättare att jämföra olika anbud från entreprenörerna.

TKF KOPPARTRÅDEN, SUNDBYBERG

TKF KOPPARTRÅDEN

Vi vill tacka Skandia Fastigheter i Stockholm AB genom Daniel Ankar på Strategia Projektledning att vi fick förtroendet att projektera fönsteråtgärderna. Här har vi försökt återskapa fönster hur de såg ut från byggåret tillsammans med antikvarie och beställare, dvs ändrat tillbaka till rätt post och luftindelning. Det blev en lång resa men nu börjar slutresultatet […]