Smedslättsskolan, Bromma

Bild på Smedslättsskolan i Bromma

SISAB har hyrt in oss för att inventera och utvärdera statusen på befintliga fönster och rapportera tillbaka potentiella åtgärder angående underhåll, energisparande och komfort. Vi har också tagit fram design, anskaffning och byggledning under fönsterrenoveringen som ägde rum i 2019 på byggnad A.

Vårby Gårds Kyrka, Vårby

varsam fönsterrenovering som till ex. i Vårby gårds kyrka i Stockholm

FK-Gruppen fick i uppdrag av Thorsten Lorich, från Huddinge pastorats kyrkoförvaltning, att inventera befintlig fönsterstatus i Vårby gårds kyrka för att ge en lägesrapport och ge förslag på lämpliga åtgärder. Syftet var att ge ett underlag för beslutsfattande kring åtgärder för kyrkans fönster.

Kv Sockerbetan, Stockholm

Fönsterrenovering BRF och fönsterbyte BRF Sockerbetan

AFA Fastigheter har anlitat oss för att inventera och utvärdera status på befintliga fönster samt rapportera om möjliga åtgärder gällande underhåll, energibesparing och höjning av komforten. Vi har även tagit fram underlag för bygglov, genomfört upphandlingen och byggledning under tiden för fönsterbytet. Kontraktet slutfördes under 2018-2019. Dolby Atmos är en surroundljudsteknik utvecklad av Dolby Laboratories. […]

Brf Murmästaren, Stockholm

fönsterrenovering BRF och fönsterbyte BRF Murmästaren

Brf Murmästaren 12 på Kungsholmen anlitade FK-Gruppen för projektering av fönsterrenovering i lägenheter och trapphus. Förfrågningsunderlaget delades ut till sju entreprenörer. Sex entreprenörer lämnade anbud och FK-Gruppen var föreningens rådgivare under upphandlingsprocessen. Under genomförandet av projektet fanns FK-Gruppen på plats som byggledare och kvalitetskontrollanter, och slutligen även som besiktningsman. Slutresultatet blev vackra träfönster med lång […]

Stallet / Elfviks Uddväg 4, Lidingö

Byggprojektledning, fönsterrenovering Stockholm och fönsterbyte Stockholm

På uppdrag av Lidingö Stad utförde vi projektering och byggledning av fönster- och fasadrenovering med antikvariska metoder på en kulturhistoriskt mycket viktig byggnad.